Liusketie 32 | FI-90620 Oulu
+358 50 547 6049
asiakaspalvelu@tojeksi.fi

ARVOT

Tojeksi

Arvot ovat periaatteita ja vakaumuksia, jotka ohjaavat Tojeksi Oy:n toimintaa ja päätöksentekoa. Ne muodostavat eettisen ja moraalisen perustan ja auttavat määrittelemään, mikä on tärkeää ja oikein.

Me Tojeksissa
ylläpidämme ja vaalimme arvoja monimuotoisesti.

Arvot voivat vaihdella henkilökohtaisesti, mutta me Tojeksissa korostamme seuraavia arvoja:

1. Sitoutuminen: Me Tojeksissa olemme intohimoisesti sitoutuneita liiketoimintaamme ja pyrkimme saavuttamaan asettamamme tavoitteet.

2. Innovatiivisuus: Pyrimme kehittämään uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka erottavat meidät kilpailijoista.

3. Luovuus: Me Tojeksissa hyödynnämme luovuuttamme luoden ainutlaatuisia tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

4. Riskinotto: Olemme valmiita ottamaan riskejä ja astumaan epämukavuusalueelleen voidaksemme saavuttaa menestystä liiketoiminnassa.

5. Rehellisyys ja eettisyys: Arvostamme rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita liiketoiminnassa, mikä luo luottamusta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa.

6. Asiakaskeskeisyys: Panostamme voimakkaasti asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja tarjoamme laadukkaita tuotteita tai palveluita asiakkaiden tyytyväisyyden varmistamiseksi.

7. Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen arvostaminen: Pyrimme jatkuvasti parantamaan osaamistamme, oppimaan uutta ja soveltamaan uusia taitoja liiketoiminnan kehittämiseksi.


Me Tojeksissa uskomme arvoihin ja toimimme niiden mukaisesti.